Telemann, Wagenseil, Tarakanov: Cello Concertos - Mikhail Utkin (mp3 download)

Quality
 

BUY THIS ALBUM $3.07$2.15

Tags:  Name Duration Price
1. Telemann. Concerto Suite.Ouverture
5:36 $0.24
2. Telemann. Concerto Suite.La trompette
1:40 $0.07
3. Telemann. Concerto Suite.Sarabande
5:44 $0.24
4. Telemann. Concerto Suite.Rondeau
1:04 $0.05
5. Telemann. Concerto Suite.Bourree
2:18 $0.10
6. Telemann. Concerto Suite.Courante / Double
3:18 $0.14
7. Telemann. Concerto Suite.Gidue
3:09 $0.14
8. Wagenseil. Concerto in A. Allegro
7:25 $0.31
9. Wagenseil. Concerto in A. Largo
8:23 $0.35
10. Wagenseil. Concerto in A. Allegro moderato
5:34 $0.23
11. Tarakanov. Concerto. Moderato
15:00 $0.62
12. Tarakanov. Concerto. Andantino con moto
10:00 $0.42
13. Tarakanov. Concerto. Allegro con fuoco
3:50 $0.16

Customer reviews