Ivan Petrov Iochan - Orthodox Liturgy - Svetoslav Obretenov National Philharmonic Choir (mp3 download)

Quality
 

BUY THIS ALBUM $3.78$2.65

Tags:  Name Duration Price
1. ROZHDESTVO HRISTOVO / Christ"s Nativity - troparion
1:29 $0.09
2. VELIKA EKTENIA / Great Litany
6:32 $0.36
3. MOLITVAMI BOGORODITSI / With Prayers to the Holy Mother of God
0:36 $0.04
4. MALKA EKTENIA No. 1 / Small Litany No. 1
1:47 $0.10
5. SLAVA EDINORODNII / Glory to the Only-Begotten Son
1:50 $0.11
6. MALKA EKTENIA No.2 / Small Litany No. 2
1:42 $0.10
7. VO TSARSTVII TVOEM / In Thy Kingdom
2:47 $0.16
8. PRIIDITE POKLONIMSYA / Come, Let Us Worship
1:23 $0.08
9. SVYATII BOZHE / Holy God
2:40 $0.15
10. SUGUBA EKTENIA / Litany of Fervent Supplication
1:48 $0.10
11. HERUVIMSKA No. 1 / Cherubic Song No. 1
5:44 $0.32
12. EKTENIA / Litany
2:17 $0.13
13. OTTSA I SINA / The Father and the Son
0:28 $0.03
14. VERUYU/ Credo
8:14 $0.46
15. MILOST MIRA / Mercy of Peace
5:06 $0.29
16. TEBE POEM / We Sing to You
4:14 $0.24
17. DOSTOINO EST / Meet It Is
2:01 $0.12
18. PROSITELNA EKTENIA / Litany of Supplication
3:03 $0.17
19. ORCHE NASH / The Lord"s Prayer
3:22 $0.19
20. EDIN SVYAT / One World
0:47 $0.05
21. VNUSHI BOZHE / Induce, O Lord
5:42 $0.32
22. MNOGAYA LETA / Grant O Lord, Many Years
2:59 $0.17

Customer reviews