Aj piesen je zbran... - The Best of KSS 2 (mp3 download)

Quality
 

BUY THIS ALBUM $4.15$2.90
  • Preview album
  • Год записи: 1973

    Время звучания: 73:22

    Группы: KSSTags:  Name Duration Price
1. Svet je mlady (Tatos/Cobej) Spieva Vlado Oravec a zbor Hra TOCR v Bratislave
2:49 $0.16
2. Ruzova straz (Ondreicka-Droppa) Spieva Ivo Heller Hra kvarteto Ladislava Gerhardta
2:47 $0.16
3. Vysoko nad mestom (B. Trnecka/J. Turan) Spieva Marcela Laiferova Hra TOCR V Bratistave
5:02 $0.28
4. Uspavanka na 17. rovnobezke (Bazlik - Cizmar) Spieva Miroslav Licko Hra TOCR v Bratislave
3:33 $0.20
5. Co je vlast' (Elbert/H udeco va) Spieva Marcela Laiferova Hra TOCR v Bratislave
4:17 $0.24
6. Kym vsetci I'udia neodhodia zbran (Seidmann/Karsay) Spieva Ivo Heller Hra TOCR v Bratislave
3:07 $0.18
7. V pamati sveta (Vasica/Hupka) Spieva Zdenek Sychra a zbor Hra TOGR V Bratislave
3:06 $0.18
8. V tichom udoli (Ludovft Stassel/Jan Turan) Spieva Karol Konarik, a Zbor Jifiho Linhu Hra TOCR V Bratislave
4:13 $0.24
9. Ratolest' mieru (T. Seidmann/E. Kunovic) Spieva Marika Skultetyova Hra TOCR V Bratislave
3:10 $0.18
10. Spomienka (P. Zеlепау/T. Janovic) Spieva T. Lensky Hra TOCR V Bratislave
4:37 $0.26
11. Tridsiata jar (Ivan Horvath/Alojz Cobej) Spieva Jana Kocianova Hra TOCR Bratislava
3:24 $0.19
12. Mlada piesen (Peter Smekal/Alojz Cobej) Spieva Milan Rusnak Hra TOCR Bratislava
2:48 $0.16
13. Zavcas rana, za tmy (Milan Novak / Tomas Janovic, Jan Strasser) Spieva Eva Biharyova Hra TOCR Bratislava
3:45 $0.21
14. Tridsaf ruzi (Ivan Horvath/Alojz Cobej) Spieva Zdenek Sychra Hra TOCR Bratislava
3:24 $0.19
15. Clovek sa rodi (Igor Bazlik/Lubos Zeman) Spieva Helena Bleharova Hra TOCR Bratislava
4:02 $0.23
16. Brigadnicke leto (J. Bohac/A. Cobej) Spieva A. Gajdos Hra TOCR v Bratislave
2:34 $0.15
17. Deti Slnka (Igor Bazlik/Alojz Cobej) Spieva Detsky spevacky zbor Cs. rozhlasu v Bratislave Hra skupina Elan
3:07 $0.18
18. Nech znie nas spev (Ivan Horvath/Gustav Hupka) Spieva Detsky spevacky zbor Cs. rozhlasu v Bratislave Hra skupina Elan
1:25 $0.08
19. Hej, slnko vychodf (B. Urbanec/J. Ponican) Spieva zbor SND v Bratislave Hra Orchester SND v Bratislave
3:10 $0.18
20. Pozdrav (B. Urbanec / J. Ponican) Spieva zbor SND v Bratislave Hra Orchester SND v Bratislave
2:38 $0.15
21. Spev na komunlsficku stranu (A. Ocenas/J. Kostra) Spieva Slovensky filharmonicky zbor Hra SOCR v Bratislave
6:18 $0.35

Customer reviews