arzjancevs romans1
 Result per page
Autogenais trenins peldetaju psihologiskaja sagatavosana. Bakalaura darbs
Arzjancevs Romans
Viena no galvenajam tendencem, kas raksturiga musdienu sporta attistibai ir sportistu psihologiskas sagatavosanas lomas paaugstinasana efektivu un drosu rezultatu sasniegsanai dazados sacensibu apstaklos. Psihologiskas gatavibas sacensibam veidosana var klut par specigu rezervi sportiskas darbibas...
$ 15.25
Peldesanas trenera kvalifikacijas diplomprojekts. Jaunmarupes sakumskolas peldbaseins
Arzjancevs Romans
Jedziens «peldesana» nozime cilveka speju notureties uz udens vai parvietoties taja. Peldot cilveks parvar lielu udens pretestibu, pastavigi trenejot visas muskulu grupas, radikali veicinot dazadu stajas defektu noversanu un atbrivosanos no plakanas pedas. Pastaviga peldesanas un peldesana noruda...
$ 15.31
Sabiedriba ar ierobezoto atbildibu «Maxima Latvija». Prakses parskats
Arzjancevs Romans
Macibu prakse ir svariga macibu procesa sastavdala, kuras merkis ir nostiprinat macibu procesa apgutas teoretiskas zinasanas, pilniba iepazities ar rupniecibas komercdarbinieka darba organizaciju un palidzet sagatavoties kvalifikacijas eksamenam.
$ 15.31
Srilanka. Kursa darbs
Arzjancevs Romans
Tropiska sala atrodas Indijas okeana, pie Indostanas pussalas dienvidu gala. Srilankas ziemelus un Indijas dienvidus atdala Polka juras saurums 35 km platuma, bet savieno Adama tilts – seklu un korallu salu virkne. Saskana ar legendu Adams, izraidits no paradizes uz zemi (uz Srilankas salu), nogaja...
$ 15.31
Tajikistan Republic. Nature and fauna of the Tajikistan
Arzjancevs Romans
The information, which was given in this book – is about nature and fauna of the Tajikistan, especially about birds, wich lives in the East of the country. There are also writings about the Tajikistan republic administrative devisions, economy and political situation in that Central Asian Republic…
$ 15.31
Tajikistan. The country of Islam, Mountains and Rivers
Arzjancevs Romans
Таджикистан – удивительная страна. Это государство, как может некоторые знают расположено в Центральной Азии, в области Памирских гор. И не зря именуется горной страной, так как 93% всей территории Таджикистана занимают горы…
$ 15.31
1
 Result per page