?лімжанов Баян?али1
 Result per page
?орасан ?ара?шыны? ?олмергені
?лімжанов Баян?али
«?орасан ?ара?шыны? ?олмергені» атты жа?а поэмада албыртты?пен т?рмеге т?сіп,одан ары адасып, біржола теріс жол?а ат басын б?р?ан ауыл жігітіні? трагедиясы суреттеледі,сан алуан ?мір сырлары шертіліп,шынайы ой-сезімдер ?оз?алады.
$ 1.87
Дари?а ?ыз
?лімжанов Баян?али
«…Жаз. Айлы т?н. ?зен жа?асы. ?ос ?а-шы? ?асым мен Дари?а о?аша кездесіп т?р. Ай с?улесі жастарды? алаула?ан ж?зінде ойнайды…»
$ 0.78
Деген екен
?лімжанов Баян?али
А?ын, жазушы, драматург, жыршы, манасшы Баян?али ?лімжановты? б?л кітабына ?мірден ту?ан, табан астында тауып айтыл?ан ?ле?дері мен ?ыс?а да н?с?а с?здері жина?тал?ан. Ел азаматтарымен ?зіл-?алжы?ы жарасып ж?рген а?ын шуа?ты к?лкімен адам бойында?ы ізгі сезімдерге ?сер етіп, к?лдіре отырып...
$ 1.87
1
 Result per page