Касько Уладзімір Канстанцінавіч1
 Result per page
Святло далёкай зоркі
Касько Уладзімір Канстанцінавіч
Кніга прысвечана жыццю, творчай і грамадскай дзейнасці выдатнага беларускага фалькларыста, этнографа, мовазнаўцы, публіцыста А. К. Сержпутоўскага (1864–1940). У ёй даецца грунтоўны аналіз лепшых узораў запісаў казачнага, песеннага, парэміяграфічнага эпасу беларусаў-палешукоў, расказваецца пра...
$ 8.09
1
 Result per page