Бойжонов Ибодулла Самандарович1
 Result per page
Ша?ар му?ити ва уни ташкил этиш
Бойжонов Ибодулла Самандарович
Муста?ил Ўзбекистонимизнинг ?ар бир ша?ри гўзал ва обод бўлиши керак. Айни пайтда ?ишло?лар ?ам ?удди ша?ар ?иёфасини олиши зарур. Мана шундай эзгу ният билан ёзилган ушбу китоб меъморлар, лойи?ачилар, ша?ар таъмир-ланиши ва янги ?урилишлар билан бо?ли? ташкилотлар, ?урилиш со?аси мутахассислари...
$ 12.50
1
 Result per page